Трећа мониторинг посета делегације Европске Уније у Србији

На основу реализације пројекта Јачање капацитета за независтан живот у заједници особа смештених у нашој установи, који се финансира од стране делегације Европске Уније у Србији, 25. марта 2015. године одржана је трећа мониторинг посета.

Мониторинг посети су присуствовали чланови мониторинг тима, представници Инспектората за рад и Сектора за међународну сарадњу, Европске интеграције и пројекте Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Истој су присуствовали Менаџер пројекта, Директорка Дома, Социјални радник на пројекту и Менаџерка услуге на пројекту. Такође мониторинг посети је присуствовао и преставник Центра за социјални рад Општине Вршац који је партнер на пројекту.

Мониторинг тим је био задовољан резултатима досадашњег рада и пројекат наставља реализацију према досадашњем плану.