ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СРОДНИКЕ

  Желимо да обавестимо сроднике наших корисника да су посете Установи поново одобрене уз поштовање свих мера које је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прописало.
  За све додатне информације позвати на тел.
  013/874-010 и 013/874-040

  О нама

  Ми смо Дом за душевно оболела лица „1 октобар“, Стари Лец

  Дом за душевно оболела лица „1 октобар“ налази се у Старом Лецу, општина Пландиште, на пола пута између Вршца И Зрењанина. Установа се простире на 4 хектара површине око старог Каштела, имања некадашњег властелина, у парку где се и данас налазе примерци четинара, ретких врста храстова, јавора.

  На том имању после II Светског рата била су смештена ратна сирочад. 1956. године је основан дом за старе, 1967. године у дом су стигли први душевни болесници, да би 80-их година дошло до промене делатности и назива установе у „Радну организацију за збрињавање трајно неспособних лица“. Коначно 1990. године, установа прераста у „Дом за душевно оболела лица“.

  Дом се у току ових 50 година развијао како просторно, тако и квалитетом услуга, поред Каштела који је био први и једини објекат за смештај корисника, Дом сада има још четири павиљона: Амбуланта, Школа, Бела зграда и најновија Жута зграда, поклон владе Аустрије преко хуманитарне организације “Hilfswerk”. 2010. године у сарадњи са општинама Пландиште, Бела Црква, Алибунар И Вршац, отворено је прихватилиште за одрасла незбринута лица. Од маја месеца 2013 године установа је почела да пружа услугу становања уз подршку, кућа се налази у близини дома где су измештена 4 корисника из установе. Дом за душевно оболела лица је једна од шест установа која је носилац пројекта “Отворени загрљај”, који се финансира од стране Европске Уније. Тим пројектом наша установа ће добити још једну кућу за становање са подршком, где ће бити измештено 6 корисника.

  Дом поседује све пратеће техничке објекте (управна зграда, кухиња, вешерница, магацини и мајсторске радионице), 5 hа пољопривредног земљишта и фарму свиња.

  У последњих 10 година дошло је до битног проширења и побољшања квалитета смештаја.

  Данас Дом представља специфичну установу социјалне заштите у надлежности Покарјинског секретаријата за здравство и социјалну политику, чија је основна делатност смештај и збрињавање одраслих душевно оболелих и лакше ментално недовољно развијених лица.

  Дом тренутно збрињава 550 корисника из целе Србије.. Због специфичне категорије корисника у Дому је организована сопствена здравствена служба, која обезбеђује здравствену заштиту на нивоу опште праксе, неге и специјалистичког психијатријског лечења. Посебна пажња је посвећена рехабилитацији кроз социо и радно окупациони третман корисника, у том смислу су у Дому развијени различити видови радно-окупационе терапије. Корисници су ангажовани у радионицама за обраду дрвета, ручне радове, ткања, сликања, као и у другим културно-забавним И спортским активностима у којим у последњим годинама бележе значајне резултате. Осим ефеката у самој рехабилитацији и очувању преосталих психо – физичких способности, ове активности донеле су установи велики број признања, медаља у спортским такмичењима, а мотиви ручних радова наших корисника и новогодишње честитке постале су део пропагандног материјала Концерна Хемофарм, што је за установу била велика част.

  Дом има 160 запослених, организованих по службама: Социјална служба, која у свом саставу има социјалне раднике, радне терапеуте и радне инструкторе; Здравствено – хигијенска служба коју чине лекар, специјалиста психијатар, 2 лекара опште праксе, медицинске сестре, неговатељице, спремачице, вешерке, берберке; и Кухиња као посебан сектор. Да би сви системи у дому функционисали брину службе обезбеђења и одржавања, а све то прати Правно – административна и служба рачуноводства,

  Финансијске могућности ограничавају број запослених којих је недовољнан број у скоро свим сектрорима, и само захваљујући искреном залагању постојећих радника, дом функционише на завидном нивоу.

  Неопходно је на крају истаћи поред бриге Министарства рада, запошљавања, социјалне политике, Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику, велику улогу у нашем развоју имали су и донатори. Уз захвалност свима посебно истичемо несебичну и свестрану помоћ владе Аустрије и Хуманитарне организације “Hilfswerk” која је поред поменуте зграде обезбедила простор и опрему за радну терапију, а ових дана смо пред отварањем нове кухиње. Европска Унија и Делегација Европске Уније финансирају иградњу куће при пројекту “Отворени загрљај”.

  НАШЕ УСЛУГЕ

  Услуге које пружа Дом „1 октобар“, Стари Лец

  Дом за душевно оболела лица “1 октобар“ из Старог Леца је установа социјалне заштите, чија је основна делатност смештај и збрињавање одраслих душевно оболелих и лакше ментално недовољно развијених лица.

  Капацитет установе је 550 корисника који су на смештај упућени из центара за социјални рад из целе Републике Србије.

  Корисници дома су смештени у 5 стамбених јединица: Каштел, стар 114 година са 46 кревета и простором за радно окупациону терапију, Школа стара 108 година са 41 креветом, Амбуланта стара 55 година са 82 кревета, Бела зграда стара 15 година са 204 кревета и Жута зграда стара 8 година са 164 кревета.

  Основне услуге које Дом пружа корисницима су:

  • смештај корисника: који су станари на наведеним одељењима у двокреветним, трокреветним, четворокреветним и више креветним собама, а према  степену очуваности.
  • исхрана корисника: базирана је на 3 оброка и 2 ужине у току дана, храна је разноврсна и у складу је са нутритивним потребама корисника. Ускоро ће почети са радом савремено опремљена кухуња са трпезаријом и тиме ће се унапредити квалитет исхране у дому.
  • здравствену заштиту у дому спроводе 3 лекара, 1 лекар специјалиста неуропсихијатрије, 2 лекара опште праксе, једна виша медицинска сестра и 25 медицинских сестара и стоматолог који ради као спољни сарадник. Рад службе је организован у пет павиљонских амбуланти у којима се обезбеђује комплетна примарна здравствена заштита, у смислу лечења акутних и хроничних телесних болести, спроводе превентивни поступци, вакцинације, редовне контроле здравственог стања, психијатријска заштита која подразумева редовне контроле примарне терапијске протоколе и методе које је могуће спровести у условима дома.
  • социјална заштита: служба социјалног рада је организована и свој рад спроводи са 4 социјална радника и једним запосленим на месту социјалног радника, једним радним терапеутом,  седам радних инструктора и 9 спремачица. Основна делатност ове службе је свакодневна брига о корисницима што се огледа кроз планирање и спровођење свакодневних активности у циљу њиховог што бољег социјалног функционисања. Рад социјалних радника базира се на индивидуалном и групном раду на одељењу као И учешће у свим активностима везаним за побољшање квалитета живљења и свеобухватна брига о корисницима.
  • Радно окупациона терапија одвија се по групама које су формиране према склоностима и потребама корисника, а са циљем да се терапеутским активностима побољша њихово здравље И квалитет живота у дому. План радне терапије је реализован кроз инвидуални и групни рад корисника. Радно окупациона терапија одвија се у 5 радионица са групама корисника распоређених према њиховим психо-физичким могућностима:
  • Радионица за ткање и израду таписерија
  • Креативна радионица
  • Радионица за домаћу радиност
  • Радионица за израду дрвета
  • Радионица за шивење
  • Окупациона терапија се одвија у свим сегментима рада у дому (економија, одржавање круга дома, вешерај, одељења, курирски послови, рад у пластенику)
  • Од културно – рекреативних активности издвајамо библиотеку у којој корисници имају разноврстан избор литературе И часописа. Спортске И рекреативне активности у оквиру дома су: фудбал, кошарка, стони тенис, стони фудбал, аеробик, пикадо, шах. Екипе дома учествују у међудомским такмичењима и до сада су остварили завидне резултате.
  • У склопу активности у дому организују се једнодневни излети, присуство разним културно-забавним манифестацијама, унутар дома се обележавају рођендани корисника, верски и државни празници, а посебно смо поносни на традиционални Сусрет сродника која се одржава у последњој суботи маја месеца..

  ГАЛЕРИЈА

  ПРОЈЕКАТ

  Јачање капацитета за независтан живот у заједници особа смештених у резиденцијалној установи „1. Октобар“, Стари Лец.

  Назив пројекта: Јачање капацитета за независтан живот у заједници особа смештених у резиденцијалној установи „1. Октобар“, Стари Лец.

  Пројекат финансира Делегација Европске уније у Србији на основу уговора бр. 2014/345-067.

  Реализација пројекта је у периоду од 16. 07. 2014 – 16.01.2016. године.

  Област коју покрива пројекат је – Социјална заштита

  Партнер на пројекту је – Центар за социјални рад Општине Вршац

  Општи циљ пројекта који ће се постигнути је: Допринос процесу деинституционализације особа са менталним потешкоћама и менталним обољењима у Србији.

  Специфични циљеви пројекта који ће се имплементирати реализацијом истог су:

  1. Повећање капацитета Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ за услугу независног живота у заједници.

  2. Измештање осам особа са менталним потешкоћама и менталним обољењима.

  3. Даљи развој и унапређење постојећих програма радио – окупационе терапије.

  Пројекат подржава влада АП Војводине

                                                                                          

  КОНТАКТ

  Дом за душевно оболела луца „1 Октобар“ Стари Лец
  Адреса: Сутјеска бр.126371 Стари Лец
  тел/факс: 013/874-020;
  013/874-006