Пројекат

  Јачање капацитета за независтан живот у заједници особа смештених у резиденцијалној установи „1. Октобар“, Стари Лец.

  Назив пројекта: Јачање капацитета за независтан живот у заједници особа смештених у резиденцијалној установи „1. Октобар“, Стари Лец.

  Пројекат финансира Делегација Европске уније у Србији на основу уговора бр. 2014/345-067.

  Реализација пројекта је у периоду од 16. 07. 2014 – 16.01.2016. године.

  Област коју покрива пројекат је – Социјална заштита

  Партнер на пројекту је – Центар за социјални рад Општине Вршац

  Општи циљ пројекта који ће се постигнути је: Допринос процесу деинституционализације особа са менталним потешкоћама и менталним обољењима у Србији.

  Специфични циљеви пројекта који ће се имплементирати реализацијом истог су:

  1. Повећање капацитета Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ за услугу независног живота у заједници.

  2. Измештање осам особа са менталним потешкоћама и менталним обољењима.

  3. Даљи развој и унапређење постојећих програма радио – окупационе терапије.

  Пројекат подржава влада АП Војводине