Пројекти

Назив пројекта: Пројекат за унапређење хигијенског стања у установи за душевно оболела лица у Пландишту

Донатор: Амбасада Јапана у Републици Србији

Реализација пројекта је до 31.03.2025г.

——–

Назив пројекта: Јачање капацитета за независтан живот у заједници особа смештених у резиденцијалној установи „1. Октобар“, Стари Лец.

Пројекат финансира Делегација Европске уније у Србији на основу уговора бр. 2014/345-067.

Реализација пројекта је у периоду од 16. 07. 2014 – 16.01.2016. године.

Област коју покрива пројекат је – Социјална заштита

Партнер на пројекту је – Центар за социјални рад Општине Вршац

Општи циљ пројекта који ће се постигнути је: Допринос процесу деинституционализације особа са менталним потешкоћама и менталним обољењима у Србији.

Специфични циљеви пројекта који ће се имплементирати реализацијом истог су:

1. Повећање капацитета Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ за услугу независног живота у заједници.

2. Измештање осам особа са менталним потешкоћама и менталним обољењима.

3. Даљи развој и унапређење постојећих програма радио – окупационе терапије.

Пројекат подржава влада АП Војводине