Радна терапија

У складу са исказаним жељама и интересовањима, процењеним капацитетима корисника за ангажовање, те потребом за реактивирањем, одржавањем или унапређењем основних вештина значајних за лично и социјално функционисање, корисницима је на располагању велики број активности организованих кроз индивидуални, групни рад и у секцијама.

У једној од просторија намењеној радној терапији, врше се активности које за циљ имају припрему корисника за самосталнији живот, као и за пресељење и почетак коришћења услуге становања уз подршку.

Кулинарска радионица

Током ове радионице запослени са мањим групама корисника ради на реактивацији, увежбавању и савладавању појединих вештина какве су: припрема напитака и хране различитих нивоа захтевности; правилна припрема и обрада намирница, одржавање хигијене простора и средстава за припрему хране и послуживање, правилно руковање кухињским прибором и апаратима и сл. Током спровођења ових радионица, корисници се едукују о нутритивној вредности намирница, здравој исхрани и здравим животним навикама.

Радионице животних вештина

Радионице животних вештина се значајно разликују по свом карактеру. Једна радионица недељно намењена је усвајању појединих практичних вештина, какве су употреба мобилног телефона, пеглање, располагање новцем и др, док је други термин резервисан за радионице које се тичу подстицања социјалних вештина и оснаживања корисника.

Ангажовање у сврхе одржавања постојећих способности, вештина и радних навика, врши се између осталог и укључивањем корисника у рад служби вешераја, кројачнице, неговатељлица, спремачица, кухиње. Када год нам време и жеља корисника дозволе, одлази се на купања на језера, базене, посете манастирима, сајму књига, позоришту, биоскопу.

Организују се прославе рођендана корисника сваког последњег чевртка у месецу за дати месец, као и прославе значајних датума (Нова година, Бадњи дан, Божић, Дан заљубљених, 8. март, Ускрс…).

Одржавају се приредбе у Дому, маскенбал, разни скечеви које изводе корисници уз помоћ радно-окупационих терапеута/инструктора.

Рад на одржавању дворишта

Рад на одржавању дворишта још једна је од програмских активности која је свакодневно доступна заинтересованим корисницима Дома. Периодично, корисници се укључују у активности везане за уређење цветних површина у Дому. Током летњих периода, корисници се свакодневно ангажују у заливању и одржавању цвећа, уз подршку радних инструктора.

Ручне радиности

У просторијама радне терапије корисници се свакодневно ангажују у ручној радиности, где хеклају, плету и везу. Ова секција поседује и разбој, за кориснике који су заинтересовани за ткање. Редовно се обезбеђује сав потребан материјал, а за оне који то желе да науче дају се упутства и едукације све док не савладају вештине.

Креaтивне радионице

Такође, свакодневно се организују и разне креативне радионице које обухватају рад са папирима, глином пластелином као и сликање, декупаж, осликавање свиле и стакла и сл.

Рачунарска секција

У оквиру Дома свакодневно функционише и рачунарска секција. Свим корисницима доступни су смарт таблет апарати. За кориснике који то желе, по потеби организују се индивидуалне едукације основних вештина рада на таблету-претраживање интернета, употреба мејла и скајпа и др, прилагођене жељама и могућностима корисника.

Друштвене игре

Током дана, у дневним боравцима по павиљонима, свакодневно је доступно играње друштвених игара. За реализацију ових активности и мотивацију корисника за укључивање, задужено је сво особље по павиљонима.

Спортско-рекреативна секција

Спортско-рекреативна секција се одржава током сунчаних дана на теренима у дворишту дома, радни терапеути/дипломирани професори физичког и здравственог васпитања организују спортске игре, свакодневни рад са корисницима на оспособљавању и учењу игара (одбојка, фудбал, кошарка) у складу са жељом и захтевима корисника. Такође током зимских дана имамо рекреативну салу у којој корисници са запосленима играју билијар, стони тенис, пикадо, као и вежбе обликовања, пилатес, аеробик.