Наше услуге

  Услуге које пружа Дом „1 октобар“, Стари Лец

  Дом за душевно оболела лица “1 октобар“ из Старог Леца је установа социјалне заштите, чија је основна делатност смештај и збрињавање одраслих душевно оболелих и лакше ментално недовољно развијених лица.

  Капацитет установе је 550 корисника који су на смештај упућени из центара за социјални рад из целе Републике Србије.

  Корисници дома су смештени у 5 стамбених јединица: Каштел, стар 114 година са 46 кревета и простором за радно окупациону терапију, Школа стара 108 година са 41 креветом, Амбуланта стара 55 година са 82 кревета, Бела зграда стара 15 година са 204 кревета и Жута зграда стара 8 година са 164 кревета.

  Основне услуге које Дом пружа корисницима су:

  • смештај корисника: који су станари на наведеним одељењима у двокреветним, трокреветним, четворокреветним и више креветним собама, а према  степену очуваности.
  • исхрана корисника: базирана је на 3 оброка и 2 ужине у току дана, храна је разноврсна и у складу је са нутритивним потребама корисника. Ускоро ће почети са радом савремено опремљена кухуња са трпезаријом и тиме ће се унапредити квалитет исхране у дому.
  • здравствену заштиту у дому спроводе 3 лекара, 1 лекар специјалиста неуропсихијатрије, 2 лекара опште праксе, једна виша медицинска сестра и 25 медицинских сестара и стоматолог који ради као спољни сарадник. Рад службе је организован у пет павиљонских амбуланти у којима се обезбеђује комплетна примарна здравствена заштита, у смислу лечења акутних и хроничних телесних болести, спроводе превентивни поступци, вакцинације, редовне контроле здравственог стања, психијатријска заштита која подразумева редовне контроле примарне терапијске протоколе и методе које је могуће спровести у условима дома.
  • социјална заштита: служба социјалног рада је организована и свој рад спроводи са 4 социјална радника и једним запосленим на месту социјалног радника, једним радним терапеутом,  седам радних инструктора и 9 спремачица. Основна делатност ове службе је свакодневна брига о корисницима што се огледа кроз планирање и спровођење свакодневних активности у циљу њиховог што бољег социјалног функционисања. Рад социјалних радника базира се на индивидуалном и групном раду на одељењу као И учешће у свим активностима везаним за побољшање квалитета живљења и свеобухватна брига о корисницима.
  • Радно окупациона терапија одвија се по групама које су формиране према склоностима и потребама корисника, а са циљем да се терапеутским активностима побољша њихово здравље И квалитет живота у дому. План радне терапије је реализован кроз инвидуални и групни рад корисника. Радно окупациона терапија одвија се у 5 радионица са групама корисника распоређених према њиховим психо-физичким могућностима:
  • Радионица за ткање и израду таписерија
  • Креативна радионица
  • Радионица за домаћу радиност
  • Радионица за израду дрвета
  • Радионица за шивење
  • Окупациона терапија се одвија у свим сегментима рада у дому (економија, одржавање круга дома, вешерај, одељења, курирски послови, рад у пластенику)
  • Од културно – рекреативних активности издвајамо библиотеку у којој корисници имају разноврстан избор литературе И часописа. Спортске И рекреативне активности у оквиру дома су: фудбал, кошарка, стони тенис, стони фудбал, аеробик, пикадо, шах. Екипе дома учествују у међудомским такмичењима и до сада су остварили завидне резултате.
  • У склопу активности у дому организују се једнодневни излети, присуство разним културно-забавним манифестацијама, унутар дома се обележавају рођендани корисника, верски и државни празници, а посебно смо поносни на традиционални Сусрет сродника која се одржава у последњој суботи маја месеца..