Контакт

Дом за душевно оболела луца „1 Октобар“ Стари Лец
Адреса: Сутјеска бр.1, 26371 Стари Лец
тел/факс: 013/874-020;
013/874-006
e-mail:domstarilec@gmail.com

Шеф рачуноводства
email: prvioktobar@gmail.com

Социјална служба и радна терапија
тел: 062-8087048
email: socijaladom@gmail.com
email:terapijalec@gmail.com

Здравствена служба
тел: 062-8087010
e-mail: medicinalec@gmail.com