-Лиценцирана обука-

„Становање уз подршку – теоријски и практични концепт пружања услуге“

У оквиру пројекта „Јачање капацитета за независтан живот у заједници особа смештених у резиденцијалној установи „1. Октобар““, у периоду од  25.04.2016. – 30.04.2016. године спроведена је обука „Становање уз подршку – теоријски и практични аспекти пружања услуге, акредитована од стране Републичког завода за социјалну заштиту.

Обука је спроведена за запослене:  Дома  за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу (осам запослених), Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу (4 запослена) и Дома за душевно оболела лица „Свети Василије Острошки-чудотворац“  у Новом Бечеју (три запослена).

Сви полазници су успешно завршили обуку и добили сертификате којима су лиценцирани да реализују услугу Становања уз подршку.

Обука је спроведена од стране Асоцијације за промовисање инклузије Србије у просторијама нашег дома.

100_3108maloveca

100_3107smanjena

100_3134smanjena

sertifikatzaveb