Контакт

    Дом за душевно оболела луца „1 Октобар“ Стари Лец
    Адреса: Сутјеска бр.126371 Стари Лец
    тел/факс: 013/874-020;
    013/874-006