Четврта мониторинг посета делегације Европске Уније

На основу реализације пројекта „Јачање капацитета за независтан живот у заједници“ особа смештених у нашој установи, који се финансира од стране делегације Европске Уније у Србији, 16. октобра 2015. године одржана је четврта мониторинг посета.

Мониторинг посети су присуствовали чланови мониторинг тима, представници делегације Европске Уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Истој су присуствовали Менаџер пројекта, Директорка Дома и Менаџерка услуге на пројекту. Такође мониторинг посети је присуствовао и преставник Центра за социјални рад Општине Вршац који је партнер на пројекту.

Мониторинг тим је био задовољан резултатима досадашњег рада и пројекат наставља реализацију према досадашњем плану.