Четврта мониторинг посета делегације Европске Уније

    На основу реализације пројекта „Јачање капацитета за независтан живот у заједници“ особа смештених у нашој установи, који се финансира од стране делегације Европске Уније у Србији, 16. октобра 2015. године одржана је четврта мониторинг посета. Мониторинг посети су присуствовали чланови мониторинг тима, представници делегације Европске Уније, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Истој […]

    Read More »